[Tư vấn trực tuyến 2021] Ngành Kinh tế, Toán kinh tế, Luật kinh tế  
Thư mời viết bài hội thảo khoa học  
  • 25/03/2021

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Quản lý kinh tế hướng đến phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề liên quan"

"Quản lý kinh tế hướng đến phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề liên quan"

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC  
  • 29/12/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

Thư mời Họp mặt cựu sinh viên 2020  
  • 15/07/2020

Thư mời Họp mặt cựu sinh viên 2020

Thư mời Họp mặt cựu sinh viên 2020

Hội thảo khoa học “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”  
  • 06/07/2020

Hội thảo khoa học “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”

Hội thảo khoa học “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”

Thư mời viết bài hội thảo khoa học chủ đề  
Kỷ yếu hội thảo  
  • 22/06/2020

Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo ngành Toán Kinh Tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan"

Kỷ yếu hội thảo đào tạo ngành Toán Kinh Tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: