[Tư vấn trực tuyến 2023] Số 06: Kinh tế, Toán kinh tế, Luật kinh tế là gì?  
[Tư vấn trực tuyến 2022] Số 06: Ngành Kinh tế, Toán kinh tế, Luật kinh tế - Ngành học của Xu thế!  
[Tư vấn trực tuyến 2021] Ngành Kinh tế, Toán kinh tế, Luật kinh tế  
Kế hoạch thực tập cuối khóa  
Chung kết hội thi ứng dụng Thống kê trong Nghiên cứu khoa học lần 1 - 2022  
Tổng kết các hoạt động nổi bật của đoàn khoa kinh tế - luật năm 2021-2022  
Hội thảo “hành trang nghiên cứu khoa học  
Chiến dịch xuân tình nguyện 2022  
Thư mời viết bài hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới giảng dạy môn Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng cho sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và các vấn đề liên quan”  
Thư mời viết bài hội thảo khoa học  
  • 25/03/2021

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Quản lý kinh tế hướng đến phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề liên quan"

"Quản lý kinh tế hướng đến phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề liên quan"