VĂN NGHỆ KHOA KINH TẾ LUÂT 20/11/2020  
  • 29/12/2020

VĂN NGHỆ KHOA KINH TẾ LUÂT 20/11/2020

VĂN NGHỆ KHOA KINH TẾ LUÂT 20/11/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC  
  • 29/12/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

Sinh viên chuyên ngành tài chính định lượng UFM đoạt giải cao ở kỳ thi Olympic kinh tế lượng và ứng dụng  
Hội thảo khoa học  “Đào tạo ngành Toán kinh tế  trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”  
  • 06/07/2020

Hội thảo khoa học “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”

Hội thảo khoa học  “Đào tạo ngành Toán kinh tế  trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”