Quyết định ban hành Bản mô tả CTĐT 2022 ngành Kinh tế  
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành theo định hướng ứng dụng chương trình chuẩn  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành Quản lý kinh tế, thuộc ngành Kinh tế trình độ đại học, hệ chính quy đại trà  
Xuân tình nguyện 2024  
Cuộc thi Luật sư tài năng  
Kế hoạch tổ chức cuộc thi rung chuông vàng  
Khoa Kinh tế - Luật thực hiện phiên tòa giả định mô hình tuyên truyền pháp luật sáng tạo, hiệu quả  
Kế hoạch nghiên cứu tình huống 2  
Gala Khoa Kinh tế - Luật 2024  
THAM QUAN THỰC TẾ VÀ VỀ NGUỒN CỦA CHI BỘ KHOA KINH TẾ - LUẬT NĂM 2023