[Tư vấn trực tuyến 2021] Ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Toán kinh tế  
  • 16/05/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Toán kinh tế

Livestream trên Page Tuyển sinh Đại học Tài chính - Marketing và Kênh Youtube của Trường.


Với sự tham gia của 3 vị khách mời:


✅TS. Đoàn Ngọc Phúc - P. Trưởng khoa/Phụ trách khoa Kinh tế - Luật


✅ThS. Tô Thị Đông Hà - Trưởng bộ môn Luật, Khoa Kinh tế luật


✅ThS. Nguyễn Văn Phong - P. Trưởng bộ môn Toán - Thống kê, Khoa Kinh tế - Luật


Quý phụ huynh và các bạn thí sinh đón xem chương trình nhé!

Thư mời viết bài hội thảo khoa học  
  • 25/03/2021

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Quản lý kinh tế hướng đến phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề liên quan"

Hội thảo khoa học "Quản lý kinh tế hướng đến phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề liên quan"

VĂN NGHỆ KHOA KINH TẾ LUÂT 20/11/2020  
  • 29/12/2020

VĂN NGHỆ KHOA KINH TẾ LUÂT 20/11/2020

VĂN NGHỆ KHOA KINH TẾ LUÂT 20/11/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC  
  • 29/12/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

Sinh viên chuyên ngành tài chính định lượng UFM đoạt giải cao ở kỳ thi Olympic kinh tế lượng và ứng dụng  
Hội thảo khoa học  “Đào tạo ngành Toán kinh tế  trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”  
  • 06/07/2020

Hội thảo khoa học “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”

Hội thảo khoa học  “Đào tạo ngành Toán kinh tế  trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”